AJUDES ÒPTIQUES

Les ajudes òptiques son tots els instruments que augmenten la mida de la imatge tan per objectes que estan lluny com per els que estan pròxims.

Es poden trobar diferents tipus d’ajudes amb diferents formats. Això permet triar segons les necessitats i les capacitats de la persona amb baixa visió.

Una classificació de les diferents ajudes òptiques és la següent: