ANOMALIES EN LA PERCEPCIÓ VISUAL

Problemes en la percepció visual: La percepció visual és la interpretació que fem dels estímuls externs que ens arriben a través dels ulls. Dins la percepció visual podem parlar de l’atenció visual, processament de la informació visual i la visió perifèrica tots són aspectes poden afectar al procés de la lectoescriptura.