COM ES REALITZA?

COVISIO fem un examen optomètric complet per tal de fer una valoració de la capacitat visual.

Amb els valors obtinguts, establim els objectius a assolir (recuperar la lectura, mobilitat al carrer, activitats de la vida diària comcosir, cuinar, escombrar, …) , generem un pla personalitzat en el qual es valoren les diferents ajudes que hi ha al mercat i es dissenya un pla de rehabilitació/reeducació visual.