COM ES REALITZA?

A COVISIO treballem la teràpia visual a través d’una primera visita on es realitza un examen optomètric complet amb l’objectiu de conèixer les mancances o deficiències del sistema visual.

Amb els valors obtinguts es genera un pla individualitzat de treball adequat a les necessitats visuals de cadascú així com també del temps aproximat de la durada de la teràpia visual.

 

El pla està format per una part que es desenvolupa a casa i una altra que es desenvolupa al gabinet. 

  • En el gabinet es treballa amb sessions individualitzades per tal de mantenir i obtenir una òptima personalització de l’entrenament visual.
  • Per a la teràpia visual que es realitza a casa es necessari de l’ús de material específic que us anem deixant durant tot l’entrenament.